Fun Facts of Movie

Hur var det att leva som tysk i Europa efter andra världskriget? Vid krigets slut firade det befriade Europa att nazistregimens tid var över. Men en ny era började för de tyskar som levde inom Europas gränser, där många upplevde ett efterlevande hat mot dem efter kriget. Med hjälp av tidigare osänt arkivmaterial får vi en inblick i hur civila tyskar efter kriget blev utsatta för hot och förföljelse, där några av nazismens egna metoder kunde återspeglas i våldet mot den tyska befolkningen i flera av Europas länder efter andra världskrigets slut.

Be the first to review “Den blodiga freaden 1945”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.