The Gallows Act II

201999 min,

Efter att Ana Rue, som strävar efter att bli skådespelerska, flyttar till en prestigefylld ny skola, blir hennes begär förvridna till följd av hennes deltagande i en viral utmaning som sägs kunna frammana en ond ande.

Be the first to review “The Gallows Act II”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.