Hitlers slagskepp Bismarck – som vid tiden var världens mäktigaste krigsmaskin – befann sig någonstans ute på Atlanten. Britterna kunde inte hitta fartyget, men de visste att dess eldkraft räckte för att krossa dem och springa skräck och massförstörelse över världen. Skeppet hade byggts i hemlighet och var ett fantastiskt bevis på tysk ingenjörskonst. Förvånande nog var hennes liv lika kort som en fjärils, inte mer än en vecka. Men det räckte för att hon skulle hinna spränga den brittiska flottans stolthet HMS Hood i bitar. Så det fanns bara ett läge: att tillintetgöra detta flytande krigsmonster till varje pris.
Hitlers slagskepp Bismarck – som vid tiden var världens mäktigaste krigsmaskin – befann sig någonstans ute på Atlanten. Britterna kunde inte hitta fartyget, men de visste att dess eldkraft räckte för att krossa dem och springa skräck och massförstörelse över världen. Skeppet hade byggts i hemlighet och var ett fantastiskt bevis på tysk ingenjörskonst. Förvånande nog var hennes liv lika kort som en fjärils, inte mer än en vecka. Men det räckte för att hon skulle hinna spränga den brittiska flottans stolthet HMS Hood i bitar. Så det fanns bara ett läge: att tillintetgöra detta flytande krigsmonster till varje pris.
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Showing all 5 results